Ερωτηματολόγιο: Σωστή υγιεινή και μεταχείριση τροφίμων σε οικιακό επίπεδο

No Description

Στόχος είναι η βελτίωση των γνώσεων του καταναλωτή όσο αφορά στη σωστή υγιεινή και μεταχείριση τροφίμων σε οικιακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές του συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) σε μια πιο απλοποιημένη μορφή. Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία, και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» και το κουίζ θα αρχίσει. Καλή Επιτυχία!!!

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+