Ερωτηματολόγιο: Χρηματοπιστωτικά και ασφαλιστικά προϊόντα

No Description

Στόχος είναι η βελτίωση των γνώσεων του καταναλωτή σε θέματα τραπεζικών προϊόντων και θέματα που αφορούν τη συνεργασία του με τις τράπεζες, μέσα από την απάντηση ερωτήσεων με σκοπό την αξιολόγηση του επιπέδου του γνώσεων του κάθε καταναλωτή αλλά και εύκολες οδηγίες για να μπορέσει ο κάθε ένας να βελτιώσει τις γνώσεις του αναφορικά με το θέμα. Σημείωση: Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 2 σωστές απαντήσεις. Θα πρέπει να επιλεγούν και οι 2 σε κάθε ερώτηση για να πάρετε την μέγιστη βαθμολογία. Παρακαλώ συμπληρώστε τα ακόλουθα στοιχεία, και μετά κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο» και το κουίζ θα αρχίσει. Καλή Επιτυχία!!!

Return to the quiz maker homepage.

Sorry. You need to have Javascript enabled to view this content. It is designed for use with Internet Explorer 8+, Firefox 10+, Chrome 17+, Android 2.0+, iOS 4.0+