Πότε;

Κάθε τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Κύπρο δανειοδοτεί τους καταναλωτές για κάλυψη αναγκών που μπορεί να έχουν, μετά από σχετικό αίτημα και έλεγχο της δυνατότητας αποπληρωμής του δανείου από την πλευρά του καταναλωτή.
περισσότερα


Τα δάνεια μπορεί να είναι:

  • Καταναλωτικά, δηλαδή δάνεια που προορίζονται για κάλυψη καταναλωτικών αναγκών, όπως η αγορά εξοπλισμού για το σπίτι
  • Σπουδαστικά, δηλαδή για κάλυψη των διδάκτρων και άλλων σχετικών εξόδων για τις σπουδές
  • Στεγαστικά, δηλαδή για την αγορά ή την ανέγερση κατοικίας
  • Αγοράς αυτοκινήτου
  • Άλλες κατηγορίες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν, όπως για παράδειγμα δάνειο για τέλεση γάμου.

Γιατί;

Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κάποιος να προχωρήσει στη σύναψη δανείου είναι διάφοροι και ουσιαστικά περιγράφονται και από τα προϊόντα που παρέχουν τα τραπεζικά ιδρύματα. Η ουσία είναι πάντοτε η ίδια για κάθε κατηγορία, εάν πρέπει να συνάψουμε δάνειο θα πρέπει να γίνει με τέτοιους όρους, με τους οποίους θα μπορούμε να εξυπηρετούμε το δάνειο αυτό, δηλαδή να πληρώνουμε τις δόσεις. Είναι σημαντικό ότι εμείς μπορούμε να προσδιορίσουμε το ποσό της δόσης που μπορούμε να πληρώνουμε και στη βάση αυτής της δόσης να δούμε και το ποσό το οποίο μπορούμε να δανειστούμε.

Τι να προσέξω;

Πριν προχωρήσουμε με τη σύναψη δανείου με τον οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό οργανισμό θα πρέπει πρώτα να κάνουμε μια πολύ καλή έρευνα αγοράς, η οποία θα βασίζεται στις ανάγκες τις οποίες θέλουμε να καλύψουμε με το δάνειο.
Eίναι δεδομένο ότι δάνεια μπορούν να εξασφαλίσουν άτομα ηλικίας από 18 μέχρι και 65 ετών, τα οποία εργάζονται ή έχουν άλλες πηγές εισοδήματος. Τα δάνεια μπορούν να παραχωρηθούν νοουμένου ότι προσφέρονται εξασφαλίσεις.

Πριν υπογράψω;

Η σύναψη συμφωνίας δανείου είναι πάντοτε αποτέλεσμα σκέψης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Ανάμεσα στα κριτήρια που οπωσδήποτε λαμβάνουμε υπόψη είναι και τα εξής: η αναγκαιότητα να αποκτήσουμε το προϊόν, η βεβαιότητα θα είμαστε σε θέση να πληρώνουμε τη δόση μας μέχρι την τελική αποπληρωμή του δανείου, παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα μας να αποπληρώσουμε το δάνειο, η περίοδος αποπληρωμής, το υπερβολικά υψηλό ή χαμηλό ποσό της δόσης και εάν προκαλεί άλλα οικονομικά προβλήματα, κλπ. Δεν προχωράμε ποτέ στη σύναψη δανείου, εάν δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι.