Γενικά για τους τραπεζικούς λογαριασμούς

 • Ένας καταναλωτής ανεξαρτήτως ηλικίας μπορεί να διατηρεί σε τράπεζα καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του.
 • Η διαχείριση του λογαριασμού μπορεί να γίνει μέσω του δικτύου υποκαταστημάτων της τράπεζας, είτε μέσω κάρτας (χρεωστικής ή πιστωτικής) είτε μέσω διαδικτύου (εάν αυτό υποστηρίζεται από την τράπεζα)
 • Ένας λογαριασμός μπορεί να είναι καταθετικός ή τρεχούμενος. Χρειάζεται επιπλέον πληροφορίες
 • Γενικότερα η διατήρηση ενός καταθετικού λογαριασμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη έως απαραίτητη για τους καταναλωτές ανεξαρτήτως ηλικίας
 • Για σκοπούς διαχείρισης των χρημάτων μας από τον τραπεζικό μας λογαριασμό θα πρέπει να αποφασίσουμε με πιο τρόπο θα γίνεται. Δεδομένου ότι η κατάθεση χρημάτων εξυπακούει φυσική παρουσία του καταναλωτή σε κάποιο υποκατάστημα της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται, θα πρέπει να αποφασίσει εάν για τις αναλήψεις χρημάτων θα χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο ή εάν θα έχει ηλεκτρονική κάρτα για τις αναλήψεις αυτές ή μπλοκ επιταγών.
 • Οι ηλεκτρονικές κάρτες χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, στις απλές κάρτες για αναλήψεις χωρίς όριο, οι οποίες ονομάζονται χρεωστικές· και στις πιστωτικές, οι οποίες μας παρέχουν το δικαίωμα να κάνουμε ανάληψη ποσό μεγαλύτερο του διαθέσιμου από δικά μας χρήματα ποσού, δηλαδή μας δανείζει!
 • Οι χρεωστικές κάρτες είναι ουσιαστικά απλές στη λειτουργία και χρήση τους, αφού μας επιτρέπουν ανάληψη στη βάση συγκεκριμένου ορίου (ημέρας ή μήνα), πάντοτε στα πλαίσια των χρημάτων που εμείς έχουμε αποταμιεύσει/καταθέσει στο λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται.
 • Η πιστωτική κάρτα είναι πιο περίπλοκή στη χρήση της. Μπορεί να έχει όριο (ημερήσιο ή μηνιαίο) όμως δεν περιορίζεται στο ποσό που εμείς έχουμε καταθέσει/αποταμιεύσει στον συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως, αλλά μας επιτρέπει ανάληψη πέραν τους ποσού αυτού, στη βάση της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την τράπεζα. Δηλαδή μας επιτρέπει υπερανάληψη. Το ποσό υπερανάληψης υπόκειται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποπληρωμής, ανάλογα με την τράπεζα και την πολιτική της, την οποία μας κοινοποιεί κατά την υπογραφή ανοίγματος λογαριασμού. Υπάρχει επιτόκιο, καθώς και τόκος υπερημερίας, τα οποία ουσιαστικά μεταφράζονται σε χρήμα το οποίο θα πληρώσουμε στην τράπεζα για το «δάνειο» που μας κάνει. Οι πιστωτικές κάρτες δεν είναι ουσιαστικά εργαλείο συνδιαλλαγής με τις τράπεζες που χρειάζονται μαθητές ή φοιτητές.
 • Παρακαλώ για προτάσεις αναφορικά με σημεία που θα πρέπει να προστεθούν.
 • Πληροφόρηση για πλεονεκτήματα μέσω πληρωμών με κάρτες όπως δικαιώματος chargeback (αντιστροφή χρέωσης;) και σε ποιες περιτπώσεις (σύντομη περιγραφή)
  • Διεκδικώ τα χρήματα μου πίσω για α,β,γ, λόγους
  • Ακολουθώ τη διαδικασία, πχ. Επικοινωνώ με έμπορο, και εάν δεν μείνω ικανοποιημένος διεκδικώ το δίκιο μου μέσω της τράπεζας
  • Η τράπεζα θα αναλάβει εκ μέρους μου να πάρει πίσω τα χρήματα μου και να με υπερασπίσει τη θέση της βάση στοιχείων που παραδίδω στην τράπεζα
 • Γενική προειδοποίηση σε περίπτωση πιστωτικών καρτών , εάν καθυστερήσει μια δόση πόσο πιο ψηλό είναι ο τόκος σύγκριση με το πιστωτικό επιτόκιο
 • Ενημέρωση πως σε περίπτωση απώλειας μια κάρτας πρέπει να ειδοποιήσουμε αμέσως την τράπεζα μας με παραδείγματα π.χ. διότι η τράπεζα δεν μας θεωρεί υπεύθυνους για χρήση της κάρτας από τη στιγμή που τους ενημερώσαμε. Εάν καθυστερήσουμε, η τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για τις πληρωμές που έγιναν πριν την ειδοποίηση της.
 • Κοινοί λογαριασμοί τύπου ¨και¨ ή ¨ή/και¨ και σύντομη περιγραφή
 • Μέτρα ασφαλείας όπως Digipass, μοναδικός κωδικός ασφαλείας που αποστέλλεται στο τηλεφωνο του καταναλωτή πριν τη χρήση της κάρτας στο διαδίκτυο, κάρτα διαδικτύου κλπ, μηνύματα στο κινητό του καταναλωτή με την κατάσταση λογαριασμού π.χ. ανά πράξη ή ανά χρήση κάρτας ή κλπ
 • Ενημέρωση για σωστή απόκρυψη των συνθηματικών ή κωδικών για ηλεκτρονική πρόσβαση τραπεζικού λογαριασμού ή καρτών. Ευθύνη κατόχου κάρτας σε περίπτωση απώλειας του κωδικού ασφαλείας π.χ. πλήρης ευθύνη για όλες τις αγορές/πληρωμές που θα γίνουν με χρησιμοποίηση του μυστικού κωδικού