Πρώτη Παρουσίαση «Ενεργειακή φτώχεια.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» – 15 Οκτωβρίου 2019

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργάνωσε την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα Α22 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και ώρα 5.30-7:00 μμ., την πρώτη της  διάλεξη με θέμα  «Ενεργειακή φτώχεια.   Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με ομιλητές τους Δρ Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, Νομικός και μέλος της ομάδας του προγράμματος STEP.