Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στην Εστία Ενηλίκων στην Αγία Φύλα (Λεμεσό) – 4 Μαρτίου 2020

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με την Εστία Ενηλίκων Αγίας Φύλας Λεμεσού, διοργάνωσε την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020, και ώρα 10:15-12:00 π.μ., διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με ομιλητές τους Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, Νομικός και μέλος της ομάδας του προγράμματος STEP. Την ομιλία αυτή χαιρέτησαν η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο ΣΠΑΒΟ (Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια) – 16 Δεκεμβρίου 2019

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το ΣΠΑΒΟ, διοργάνωσε την Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα του Συνδέσμου δια την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια , και ώρα 11:00-12:30 π.μ., διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με κύριους ομιλητές τους Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, Νομικός και μέλος της ομάδας του προγράμματος STEP. Την ομιλία αυτή χαιρέτησε η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών.

Παρουσίαση ευρωπαϊκού προγράμματος STEP στο Κωνσταντινελένειο ίδρυμα Αθηένου – 4 Δεκεμβρίου 2019

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Δήμο Αθηένου, διοργάνωσε την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα του Κωνσταντινελένειου Ιδρύματος Αθηένου, και ώρα 6.30-8:00 μμ., διάλεξη με θέμα «Ενεργειακή φτώχεια. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με ομιλητές τους Δρ. Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, Νομικός και μέλος της ομάδας του προγράμματος STEP. Την ομιλία αυτή χαιρέτησαν η κ. Μάρω Ρωσσίδου, Πρόεδρος της Σχολής Καταναλωτών, κος Μάριος Δρουσιώτης, Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και κος Κυριάκος Καρεκλάς, Δήμαρχος Αθηένου.

Δεύτερη Παρουσίαση «Απλά μέτρα μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού κόστους εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά. Σχέδια χορηγιών» – 22 Οκτωβρίου 2019

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργάνωσε την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα Α22 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και ώρα 5.30-7:00 μμ., διάλεξη με θέμα  «Απλά μέτρα μηδενικού ή σχεδόν μηδενικού κόστους εξοικονόμησης ενέργειας στα νοικοκυριά. Σχέδια χορηγιών». Ομιλητής ο κ. Μάριος Κακούρης, Υπηρεσία ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Πρώτη Παρουσίαση «Ενεργειακή φτώχεια.Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» – 15 Οκτωβρίου 2019

Η Σχολή Καταναλωτών του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε συνεργασία με το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργάνωσε την Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα Α22 στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, και ώρα 5.30-7:00 μμ., την πρώτη της  διάλεξη με θέμα  «Ενεργειακή φτώχεια.   Ευρωπαϊκό πρόγραμμα STEP» με ομιλητές τους Δρ Σταμάτης Ρωσσίδης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού προγράμματος STEP  και κα. Βιργινία Χρίστου, Νομικός και μέλος της ομάδας του προγράμματος STEP.